fbpx

Yurt Dışı Aktarımına İlişkin Açık Rıza Metni - İş Ortağı

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması işlemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 9/1’de yer alan “İlgili kişinin açık rızasının varlığı” çerçevesinde yapılmaktadır. Açık rızanın belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etme olduğunu ve açık rızaya ilişkin işbu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğumu biliyorum. Yine açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın da olduğunun bilincindeyim.

Laykon Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi uyarınca tarafıma sunulan “BITDEFENDER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ” ile veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliği, kişisel verilerimin işlenme amaçları, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplama yöntemi, hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarım konusunda bilgilendirildim ve aydınlatma metnini okudum. İşbu aydınlatma metni çerçevesinde Kimlik Verileri, İletişim Verileri, İşlem Güvenliği Verileri, Diğer Veriler (Başvuru mesajınız) kişisel verilerimin Laykon Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından Hizmet Kalitesi ve Sürekliliğinin Arttırılması, Altyapı, Bulut hizmeti desteği alınması amacıyla Yurtdışında yerleşik, yurtdışında bulunan ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan Tedarikçilere (web, bulut ve diğer hizmet sağlayıcılar) aktarılabileceğini biliyorum.

Tüm bu hususlardan hareketle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.9 kapsamında kişisel verilerimin Veri Sorumlusu Laykon Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından Yurtdışında yerleşik, yurtdışında bulunan ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan Tedarikçilere (web, bulut ve diğer hizmet sağlayıcılar) AKTARILMASINA;